Mūsu pakalpojumi - Abrams Business Services
Latviešu valodaEnglish Pirmdiena – Piektdiena 10:00-17:00 +371 22 008 116

Mūsu pakalpojumi

Abrams Business Services piedāvā plašu uzņēmējdarbības nodrošināšanas pakalpojumu klāstu gan praktiskā līmenī, gan konsultāciju līmenī. Tāpat piedāvājam kombinēt vairākus pakalpojumus vienlaicīgi

Grāmatvedība

ABS piedāvā pilna cikla grāmatvedības pakalpojumus komercsabiedrībām, biedrībām, nodibinājumiem un pašnodarbinātām personām. Tāpat, ABS piedāvā sniegt ne tikai pilna cikla grāmatvedības pakalpojumus, bet arī atsevišķas sastāvdaļas – algu aprēķini, pamatlīdzekļu uzskaite, krājumu uzskaite, nodokļu deklarāciju sagatavošana u.tml.

Pārmaiņu un krīzes menedžments

ABS piedāvā problemātisku uzņēmumu organizāciju krīzes menedžmentu. Krīzes menedžments sevī ietver uzņēmuma naudas plūsmas sabalansēšanu, izmaksu un ieņēmumu pozīciju pārskatīšanu un pārstrukturēšanu, iekšējo pārvaldības, ražošanas un finanšu procesu pārskatīšanu un uzlabošanu. Veicot krīzes menedžmenta darbības, iespējams uzlabot uzņēmuma finansiālos rādītājus, kā arī nodrošināt uzņēmuma darbības stabilitāti un ilgtspēju.

Iepirkumi

ABS piedāvā gan valsts un pašvaldību, gan privāto iepirkumu pretendentiem sagatavot nepieciešamo dokumentu paketi, lai organizācija varētu veiksmīgi piedalīties iepirkumos. Papildus, klienta pilnvarojumā nodrošinām komunikāciju ar iepirkuma izsludinātāju, kā arī pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas nodrošinām iepirkuma izpildes kontroli.

Personāla vadība

ABS piedāvā izstrādāt personāla vadības politiku, sagatavot nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, darba līgumus un citu ar personāla jautājumiem saistītu dokumentāciju.

Organizāciju dibināšana

ABS piedāvā sagatavot organizāciju dibināšanas dokumentus komercsabiedrībām, biedrībām, nodibinājumiem. Tāpat, piedāvājam sagatavot Uzņēmumu reģistrā iesniedzamo izmaiņu dokumentu sagatavošanu.

Lietvedība

ABS piedāvā lietvedības un dokumentu sagatavošanas pakalpojumus. Piedāvājam sagatavot jebkāda veida līgumus, prasību pieteikumus tiesām, projektus, iesniegumus u.tml. gan darbībās ar privātajām organizācijām, gan darbībās ar valsts vai pašvaldību iestādēm.