Priekšlikumi par gaidāmo Grāmatvedības likumu - Abrams Business Services
Latviešu valoda Pirmdiena – Piektdiena 10:00-17:00 +371 22 008 116

Priekšlikumi par gaidāmo Grāmatvedības likumu

Abrams Business Services > Jaunumi > Priekšlikumi par gaidāmo Grāmatvedības likumu

Šobrīd spēkā esošais grāmatvedības jomas regulējošais normatīvais akts – likums “Par grāmatvedību” – ir pieņemts 1992.gadā un stājās spēkā 1993.gadā. Likums “Par grāmatvedību” kopš tā stāšanās spēkā ir piedzīvojis jau 19 grozījumus un tas būtība ir novecojis. Tādēļ Finanšu ministrija ir izstrādājusi jaunu jomas regulējošo normatīvo aktu – Grāmatvedības likumu. Šobrīd Grāmatvedības likums atrodas izskatīšanā Latvijas Republikas Saeimā kā likumprojekts Nr. 795/Lp13. 2021.gada 4.februārī Saeima ir atbalstījusi Grāmatvedības likuma likumprojektu 1.lasījumā. Ņemot vērā, ka Grāmatvedības likumam priekšā vēl ir 2.lasījums, šobrīd ikvienam līdz 04.03.2021. ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus.

Ņemot vērā, ka SIA Abrams Business Services pārstāv ārpakalpojumu grāmatvežu nozari, mēs esam ieinteresēti sakārtotā nozares normatīvajā regulējumā, kas ir loģisks, skaidrs, racionāls un saprotams ikvienai iesaistītajai personai, galvenokārt, nozari pārstāvošajām personām. Tādēļ SIA Abrams Business Services valdes loceklis un galvenais grāmatvedis Oto Kristiāns Abrams ir sagatavojis priekšlikumus kā uzlabot plānoto normatīvo regulējumu un iesniedzis šos priekšlikumus Latvijas Republikas Saeimā. Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar sagatavotajiem un iesniegtajiem priekšlikumiem.

Iesniegtie priekšlikumi atrodami šajā dokumentā:

IZ-1-2021_ABS