Iepazīsties ar VID kopsavilkumu par nodokļu izmaiņām 2020.gadā! - Abrams Business Services
Latviešu valoda Pirmdiena – Piektdiena 10:00-17:00 +371 22 008 116

Iepazīsties ar VID kopsavilkumu par nodokļu izmaiņām 2020.gadā!

Abrams Business Services > Izmaiņas > Iepazīsties ar VID kopsavilkumu par nodokļu izmaiņām 2020.gadā!
Fiziskām personām
No 2020.gada paaugstina maksimālo gada neapliekamo minimumu līdz 3600 euro gadā
(300 euro mēnesī) un apliekamos ienākumus, kam piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, līdz 6000 euro gadā (500 euro mēnesī). Tādējādi no 2020.gada maksimālais neapliekamais minimums 300 euro mēnesī tiks piemērots tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi nepārsniedz 500 euro mēnesī.
 
VID, prognozējot mēneša neapliekamo minimumu, piemēro jaunu koeficientu – ienākumu pieauguma koeficientu 1,09. Minētais koeficients ir ieviests, lai iespējami novērstu situācijas, kad iedzīvotājiem gada laikā, pieaugot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu apmēram, ir piemērots lielāks VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums, nekā tas faktiski būtu piemērojams. Tādējādi tiek mazināta iespēja, ka iedzīvotājiem veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa, attiecīgi pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un samaksāt papildus aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 
Gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēros gada diferencēto neapliekamo minimumu 2020.gadā, – 14 400 euro.