Jaunumi - Abrams Business Services
Latviešu valoda Pirmdiena – Piektdiena 10:00-17:00 +371 22 008 116

Jaunumi

Esam priecīgi paziņot, ka 2021.gada februārī SIA Abrams Business Services valdes loceklis un galvenais grāmatvedis Oto Kristiāns Abrams ir absolvējis Latvijas Universitātes Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes profesionālo bakalaura studiju programmu “Grāmatvedība, analīze un audits”, iegūstot profesionālo bakalaura grādu grāmatvedībā, analīzē un auditā, kā arī 5.profesionālā kvalifikācijas līmeņa kvalifikāciju “Ekonomists”. Studiju programmas ietvaros kā noslēguma...
Read More
Šobrīd spēkā esošais grāmatvedības jomas regulējošais normatīvais akts – likums “Par grāmatvedību” – ir pieņemts 1992.gadā un stājās spēkā 1993.gadā. Likums “Par grāmatvedību” kopš tā stāšanās spēkā ir piedzīvojis jau 19 grozījumus un tas būtība ir novecojis. Tādēļ Finanšu ministrija ir izstrādājusi jaunu jomas regulējošo normatīvo aktu – Grāmatvedības likumu. Šobrīd Grāmatvedības likums atrodas izskatīšanā...
Read More
Attālinātais Darbs Un Darbam Nepieciešamais Aprīkojums Covid-19 pandēmijas un tās ierobežošanai noteikto ierobežojumu laikā, vairums uzņēmumu, kuru darbības specifika to atļauj, izvēlas darbiniekus nodarbināt attālināti jeb no mājām. Pārsvarā attālināti tiek nodarbināti biroja darbinieki no dažādām nozarēm, piemēram, grāmatveži, juristi, datu ievades operatori, klientu attālinātas apkalpošanas speciālisti u.tml. Šāda darbinieku attālināta nodarbināšana ir aktualizējusi jautājumu...
Read More
Godātais uzņēmēj! Ja esi palaidis garām, tad vēlamies atgādināt, ka sākot no 2020. gada 1. janvāra ir ieviestas būtiskas izmaiņas PVN piemērošanā. Sākot no 2020. gada 1. janvāra ir atcelta reversā PVN piemērošanas kārtība jeb īpašais nodokļa piemērošanas režīms šādām preču piegādēm: Būvizstrādājumu piegāde; Sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegāde. Tas nozīmē, ka...
Read More
Fiziskām personām No 2020.gada paaugstina maksimālo gada neapliekamo minimumu līdz 3600 euro gadā (300 euro mēnesī) un apliekamos ienākumus, kam piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, līdz 6000 euro gadā (500 euro mēnesī). Tādējādi no 2020.gada maksimālais neapliekamais minimums 300 euro mēnesī tiks piemērots tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi nepārsniedz 500 euro mēnesī.   VID, prognozējot mēneša neapliekamo...
Read More